HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (2024)

Gratis verzending boven 150€

Gratis retourzending

Gemakkelijk betalen met Klarna

Mijn STIGA

Menu

Zoek

Winkels

KORIIN

Ga naar de inhoud

Selecteer uw land clear

 • International
 • HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (4) België FR - NL
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Italië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (13)Polen
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Kunt u uw land niet vinden?

Kies dan het dichtstbijzijnde kantoor.

Ga naar verkoopnetwerk

 • Ondersteuning
 • Registreer je product
 • Magazine
 • Mijn STIGA
 • NL
 • Mijn verlanglijst
 • Winkelwagen

Zoek

keyboard_arrow_left Terug

 • Home
 • Dichtsbijzijnde winkel
 • HAMMINGA BOUW & TUINMARKT

shopping_cart

build

Talmaweg 26
9981 CZ UITHUIZEN (Groningen)
NL

595421100

E-mail

Premium

Robots

Loopmaaiers

Frontmaaiers

Tuintractoren

HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (46) Gratis verzending
Voor bestellingen van meer dan 150 €

HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (47) Gratis retourzending
binnen 14 dagen

HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (48) Betalingen

Betaling in termijnen

Search engine powered by ElasticSuite

Grootte van uw tuin opmeten

Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.

Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.

'; var leaveMessage = linkText.link("https://www.stiga.com/nl/contacteer-ons"); embedded_svc.settings.defaultMinimizedText = 'Chat with us!'; embedded_svc.settings.disabledMinimizedText = leaveMessage; embedded_svc.settings.enabledFeatures = ['LiveAgent']; embedded_svc.settings.entryFeature = 'LiveAgent'; embedded_svc.settings.extraPrechatFormDetails = [{ "label": "PersonAccountId", "value": "0123Y000000MksjQAC", "displayToAgent": true }, { "label": "Origin", "value": "Web Chat", "displayToAgent": true }, { "label": "Brand", "value": "Stiga", "transcriptFields": ["Brand__c"], "displayToAgent": true }, { "label": "Language", "value": "NL", "transcriptFields": ["Language__c"], "displayToAgent": true }, { "label": "Status", "value": "New", "displayToAgent": true }]; embedded_svc.settings.extraPrechatInfo = [ { "entityName": "Contact", "entityFieldMaps": [{ "isExactMatch": false, "fieldName": "FirstName", "doCreate": false, "doFind": false, "label": "Voornaam" }, { "isExactMatch": false, "fieldName": "LastName", "doCreate": false, "doFind": false, "label": "Achternaam" }, { "isExactMatch": false, "fieldName": "Email", "doCreate": false, "doFind": false, "label": "E-mail" }] }, { "entityName": "Account", "linkToEntityName": "Case", "linkToEntityField": "AccountId", "saveToTranscript": "AccountId", "showOnCreate": true, "entityFieldMaps": [{ "fieldName": "LastName", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Achternaam" }, { "fieldName": "FirstName", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Voornaam" }, { "fieldName": "Phone", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Telefoonnummer" }, { "isExactMatch": true, "fieldName": "PersonEmail", "doCreate": true, "doFind": true, "label": "E-mail" }, { "fieldName": "RecordTypeId", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "PersonAccountId" }, { "fieldName": "Language__c", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Language" }, { "fieldName": "Registration_Channel__pc", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Origin" } ] }, { "entityName": "Case", "showOnCreate": true, "entityFieldMaps": [{ "fieldName": "Subject", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Onderwerp" }, { "fieldName": "Origin", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Origin" }, { "fieldName": "Brand__c", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Brand" }, { "fieldName": "Language__c", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Language" }, { "fieldName": "Status", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Status" }, { "fieldName": "Subject", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Onderwerp" }, { "fieldName": "First_Name__c", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Voornaam" }, { "fieldName": "Last_Name__c", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Achternaam" }, { "fieldName": "SuppliedPhone", "doCreate": true, "doFind": false, "label": "Telefoonnummer" }] }]; embedded_svc.init( 'https://stiga.my.salesforce.com', 'https://stiga.secure.force.com/liveAgentSetupFlow', gslbBaseURL, '00D0O000000rAnV', 'Web_Chat_NL', { baseLiveAgentContentURL: 'https://c.la1-c2-fra.salesforceliveagent.com/content', deploymentId: '5723Y0000008Pxo', buttonId: '5733Y000000kD51', baseLiveAgentURL: 'https://d.la1-c2-fra.salesforceliveagent.com/chat', eswLiveAgentDevName: 'Web_Chat_NL', isOfflineSupportEnabled: false }); }; if (!window.embedded_svc) { var s = document.createElement('script'); s.setAttribute('src', 'https://stiga.my.salesforce.com/embeddedservice/5.0/esw.min.js'); s.onload = function () { initESW(null); }; document.body.appendChild(s); } else { initESW('https://service.force.com'); }
HAMMINGA BOUW & TUINMARKT | officiële STIGA verdeler en STIGA servicepunt (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6159

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.